What's new

Download and Share

SoTay.NET is a website share documents and download documents on the internet

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Resource icon

Theme Chủ đề Android Q Pixel cho giao diện người dùng oppo và realme 2020-10-06

Chủ đề Android Q Pixel cho giao diện người dùng oppo và realmeChủ đề Android Q Pixel cho giao diện người dùng oppo và realme

Chủ đề pixel Android Q là một chủ đề rất được tùy chỉnh và mang đến một cái nhìn tuyệt đẹp cho điện thoại của bạn. Chủ đề này thiết kế đặc biệt cho người dùng Realme UI. Sửa đổi được đưa ra dưới đây. Chủ đề này sẽ mang lại vẻ ngoài Sáng sủa nhất cho điện thoại của bạn.Một số tính năng:

Hoạt hình sạc Realme Ui mới nhất.

Màn hình khóa cũng được sửa đổi. Hình phạt thông báo cũng được sửa đổi. Đã sửa đổi Whatsapp. Thiết lập giao diện cũng được sửa đổi. Giao diện quản lý tệp cũng được sửa đổi.

Tải xuống Chủ đề Android Q Pixel
Author
Administrator
Downloads
61
Views
77
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Administrator

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top