What's new

Download and Share

SoTay.NET is a website share documents and download documents on the internet

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Resource icon

Theme CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME 2020-10-06

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME
CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

CHỦ ĐỀ PHONG CÁCH MỚI CỦA iOS CHO OPPO VÀ REALME

Ios New Style Theme đặc biệt là Thiết kế cho các thiết bị oppo và realme. Nó là chủ đề được tùy chỉnh đầy đủ và có nhiều tính năng và thay đổi. Chủ đề rất tuyệt vời của nó dành cho các thiết bị oppo và Realme. Nó mang lại một cái nhìn tuyệt vời cho thiết bị của bạn. đó là một phong cách màn hình khóa chủ đề được sửa đổi rất tốt và nó được thiết lập một hình nền tuyệt vời.
Danh sách sửa đổi của nó được đưa ra dưới đây.


Hoạt ảnh sạc giao diện người dùng Realme mới
đã sửa đổi màn hình khóa.
WhatsApp

đã sửa đổi.
hoạt ảnh sạc cũng được sửa đổi.
các biểu tượng được sửa đổi hoàn toàn.
giao diện cài đặt cũng được sửa đổi.
Giao diện trình quản lý tệp cũng thay đổi.
Giao diện bàn phím quay số cũng được sửa đổi và nhiều hơn nữa.

Tải xuống Chủ đề phong cách mới của Ios
Author
Administrator
Downloads
70
Views
93
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Administrator

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top