What's new

Download and Share

SoTay.NET is a website share documents and download documents on the internet

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Resource icon

Theme Chủ đề Redline cho Oppo và Realme Chủ đề tuyệt vời nhất. 2020-10-06

Chủ đề Redline cho Oppo và Realme Chủ đề tuyệt vời nhất.


Chủ đề Redline cho Oppo và Realme quyến rũ nhất


Chủ đề Redline là một chủ đề rất tuyệt vời dành cho các thiết bị oppo và Realme. Nó mang lại một cái nhìn tuyệt vời cho thiết bị của bạn. đó là một phong cách màn hình khóa chủ đề được sửa đổi rất tốt và nó được thiết lập một hình nền tuyệt vời. Danh sách sửa đổi của nó được đưa ra dưới đây. Một số tính năng:
Hoạt ảnh sạc mới đã sửa đổi màn hình khóa. WhatsApp đã sửa đổi. hoạt ảnh sạc cũng được sửa đổi. các biểu tượng được sửa đổi hoàn toàn. giao diện cài đặt cũng được sửa đổi.
Giao diện trình quản lý tệp cũng thay đổi.
Giao diện cài đặt cũng được sửa đổi.
Gói Biểu tượng mới mang lại giao diện tuyệt vời nhất.

Tải xuống Chủ đề Redline
Author
Administrator
Downloads
73
Views
77
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Administrator

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top