What's new

Download and Share

SoTay.NET is a website share documents and download documents on the internet

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Resource icon

Tải Phần mềm Universal Adobe Patcher v2.0-Công cụ bẻ khóa Adobe 2017 2020-10-09

Bạn có thể tải xuống bản vá phổ biến bằng một cú nhấp chuột bên dưới-Universal Adobe Patcher để kích hoạt tất cả các sản phẩm Adobe CS / CC (210 sản phẩm Adobe CS4, CS5, CS6, CC 2014/2015/2017. Và các sản phẩm khác có amtlib .dll products) được sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ cho hệ điều hành Windows 32 bit và 64 bit.
1602204177904.png

Chúng tôi cung cấp cho bạn bản vá cr @ ck (được sản xuất bởi cr @ ck Team-PainteR nổi tiếng của Nga, với nguyên tắc bẻ khóa: thay thế cho amtlib.dll, dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là bẻ khóa Adobe CC thay vì X-Force nổi tiếng Keygen), và sau đó truy cập trang web chính thức của Adobe để tải xuống cài đặt thử nghiệm.
1602204239378.png

Các phiên bản Adobe hỗ trợ
Adobe After Effects CC 2017
Adobe Animate CC 2017
Adobe Audition CC 2017
Adobe Bridge CC 2017
Adobe Character Animator CC (Beta)
Adobe Dreamweaver CC 2017
Adobe Illustrator CC 2017
Adobe InCopy CC 2017
Adobe InDesign CC 2017
Adobe Media Encoder CC 2017
Adobe Muse CC 2017
Adobe Photoshop CC 2017
Adobe Prelude CC 2017
Adobe Premiere Pro CC 2017
Adobe After Effects CC 2015.3 (64-Bit)
Adobe Animate CC 2015.2 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2015.2 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015.3 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2015.4 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2015.2 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2015.5 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2015.4 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2015.3 (64-Bit)
Adobe After Effects CC 2015 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2015 (64-Bit)
Adobe Bridge CC 2015 (64-Bit)
Adobe Character Animator CC (Preview) (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2015 (64-Bit)
Adobe Edge Animate CC 2015 (64-Bit)
Adobe Flash Professional CC 2015 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015 (64-Bit)
Adobe InCopy CC 2015 (64-Bit)
Adobe InDesign CC 2015 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2015 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2015 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2015 (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom CC 2015 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2015 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2015 (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CC 2015 (64-Bit)
Adobe Acrobat Pro DC 2015 (32-Bit)
Adobe Bridge CC 2015 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2015 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015 (32 Bit)
Adobe InCopy CC 2015 (32-bit)
Adobe InDesign CC 2015 (32-bit)
Adobe Photoshop CC 2015 (32-bit)
Adobe FrameMaker 2015 (32-bit)
Adobe Presenter Video Express 11 (64-bit)
Adobe Presenter 11 (32-bit)
Adobe Presenter Video Express 11 (32-bit)
Adobe Elements 15 Organizer (64-Bit)
Adobe Photoshop Elements 15 (64-Bit)
Adobe Premiere Elements 15 (64-Bit)
Adobe Elements 14 Organizer (64-Bit)
Adobe Photoshop Elements 14 (64-Bit)
Adobe Premiere Elements 14 (64-Bit)
Adobe Elements 14 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 14 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 14 (32-Bit)
Adobe After Effects CC 2014 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2014 (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2014 (64-Bit)
Adobe Flash CC 2014 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2014 (64-Bit)
Adobe InCopy CC 2014 (64-Bit)
Adobe InDesign CC 2014 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2014 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2014 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2014 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2014 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2014 (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CC 2014 (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2014 (32-Bit)
Adobe Edge Animate CC 2014 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC 2014 (32-Bit)
Adobe InCopy CC 2014 (32-bit)
Adobe InDesign CC 2014 (32-bit)
Adobe Photoshop CC 2014 (32-bit)
Adobe Elements 13 Organizer (64-Bit)
Adobe Photoshop Elements 13 (64-Bit)
Adobe Premiere Elements 13 (64-Bit)
Adobe Elements 13 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 13 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 13 (32-Bit)
Adobe After Effects CC (64-Bit)
Adobe Audition CC (64-Bit)
Adobe Bridge CC (64-Bit)
Adobe Flash Builder 4.7 (64-Bit)
Adobe Flash Professional CC (64-Bit)
Adobe Illustrator CC (64-Bit)
Adobe InCopy CC (64-Bit)
Adobe InDesign CC (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC (64-Bit)
Adobe Photoshop CC Extended (64-Bit)
Adobe Prelude CC (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CC (64-Bit)
Adobe Acrobat XI Pro (32-Bit)
Adobe Bridge CC (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CC (32-Bit)
Adobe Edge Animate CC (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4.7 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC (32-Bit)
Adobe InCopy CC (32-Bit)
Adobe InDesign CC (32-Bit)
Adobe Muse CC (32-Bit)
Adobe Photoshop CC Extended (32-Bit)
Adobe FrameMaker 12 (32-bit)
Adobe Premiere Elements 12 (64-Bit)
Adobe Elements 12 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 12 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 12 (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x CC (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x CC (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x (32-Bit)
Adobe After Effects CS6 (64-Bit)
Adobe Bridge CS6 (64-Bit)
Adobe Encore CS6 (64-Bit)
Adobe Illustrator CS6 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CS6 (64-Bit)
Adobe Photoshop CS6 Extended (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CS6 (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CS6 (64-Bit)
Adobe Acrobat X Pro (32-Bit)
Adobe Audition CS6 (32-Bit)
Adobe Bridge CS6 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS6 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS6 (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4.6 (32-Bit)
Adobe Flash Professional CS6 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS6 (32-Bit)
Adobe InDesign CS6 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS6 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS6 Extended (32-Bit)
Adobe Prelude CS6 (32-Bit)
Adobe FrameMaker 11 (32-bit)
Adobe Premiere Elements 11 (64-Bit)
Adobe Elements 11 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 11 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 11 (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 4.x (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 4.x (32-Bit)
Adobe After Effects CS5.5 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CS5.5 (64-Bit)
Adobe Photoshop CS5.1 Extended (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-Bit)
Adobe Audition CS5.5 (32-Bit)
Adobe Bridge CS5.1 (32-Bit)
Adobe Contribute CS5.1 (32-Bit)
Adobe Device Central CS5.5 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS5.5 (32-Bit)
Adobe Encore CS5.1 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS5.1 (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4.5 (32-Bit)
Adobe Flash Catalyst CS5.5 (32-Bit)
Adobe Flash CS5.5 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS5.1 (32-Bit)
Adobe InDesign CS5.5 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS5.5 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS5.1 Extended (32-Bit)
Adobe FrameMaker 10 (32-bit)
Adobe Premiere Elements 10 (64-Bit)
Adobe Elements 10 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 10 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 10 (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 3.x (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 3.x (32-Bit)
Adobe After Effects CS5 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CS5 (64-Bit)
Adobe Photoshop CS5 Extended (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CS5 (64-Bit)
Adobe Bridge CS5 (32-Bit)
Adobe Contribute CS5 (32-Bit)
Adobe Device Central CS5 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS5 (32-Bit)
Adobe Encore CS5 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS5 (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4 (32-Bit)
Adobe Flash Catalyst CS5 (32-Bit)
Adobe Flash CS5 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS5 (32-Bit)
Adobe InDesign CS5 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS5 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS5 Extended (32-Bit)
Adobe Soundbooth CS5 (32-Bit)
Adobe FrameMaker 9 (32-bit)
Adobe Elements 9 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 9 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 9 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS4 Extended (64-Bit)
Adobe Acrobat 9 (32-Bit)
Adobe After Effects CS4 (32-Bit)
Adobe Contribute CS4 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS4 (32-Bit)
Adobe Encore CS4 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS4 (32-Bit)
Adobe Flash CS4 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS4 (32-Bit)
Adobe InDesign CS4 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS4 (32-Bit)
Adobe OnLocation CS4 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS4 Extended (32-Bit)
Adobe Premiere Pro CS4 (32-Bit)
Adobe Soundbooth CS4 (32-Bit)

Có gì mới trong Universal Adobe Patcher v2.0


+ Hoàn thành tổ chức lại mã
+ Xóa tất cả các mẫu không sử dụng
+ Chuyển đến phiên bản 2.0.0.0!
+ Thêm mẫu mới
+ Đã thêm khả năng xóa chứng chỉ kỹ thuật số Kiểm tra định hình PE
+ Thay đổi phần mở rộng tệp từ .BAK thành .DEL
+ Danh sách ứng dụng cập nhật [2016]
Download Universal Adobe Patcher v2.0-Công cụ bẻ khóa Adobe 2017

Link Fshare: (772.3 KB)
Fshare

Link Mega.nz
Mega.nz
Author
Administrator
Downloads
95
Views
228
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Administrator

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top