in

Share code ffmpeg lách bản quyền hình ảnh + âm thanh video youtube 2021

Default 2 1

GIỚI THIỆU TOOL FFMPEG LÁCH BẢN QUYỀN HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH VIDEO YOUTUBE

Xin chào, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn có thể lách được khoảng 20- 99% bản quyền trên youtube tùy loại tool lách bản quyền bằng ffmpeg nhé.

Nếu bạn biết sử dụng phần mềm kết hợp với tool bypass video youtube FREE thì mới có hiệu quả, còn tool lách bản quyền Có phí thì chạy video là xong luôn.

PHẦN MỀM CÓ THỂ SỬ DỤNG KÈM THEO TOOL LÁCH VIDEO?

Một số phần mềm sử dụng kết hơp với tool lách video như: Proshow, After Effect, Camtasia… Mục đích của chúng ta sử dụng thêm phần mềm kết hợp là để lách bản quyền video trên youtube được dễ hơn.

SỬ DỤNG PHẦN MỀM FFMPEG LÁCH VIDEO NHƯ THẾ NÀO?

Trong giao diện lách ffmpeg phần mềm, các bạn tạo một lớp phủ, ví dụ:

  • Cắt video để tầm 5 – 10 phút.
  • Một hình ảnh trắng, các bạn làm mờ và chèn đè lên nền video.
  • Chèn thêm logo của kênh vào nền video.
  • Tăng tốc độ video lên một chút như 1.02x… nhiều video khó lách thì tăng tốc độ lên khoảng 1.5x đến 1.75x, Lúc đó như tiếng kiểu như tiếng chuột í :v.
  • Các bạn xoay video nghiêng đi một chút so với ban đầu, nghiêng mà cảm giác vẫn như bình thường.
  • Zoom video lớn hơn bình thường, các bạn có thể cắt phần sub ở dưới và thuyết minh lại.

LINK DOWNLOAD TOOL FFMPEG ĐỂ LÁCH BẢN QUYỀN VIDEO YOUTUBE

Bạn vui lòng truy cập link sau để tải Tool lách bản quyền video bằng FFMPEG miễn phí Tải TOOL LÁCH FFMPEG

Code ffmpeg lách video youtube thu nhỏ số 1

Tải ffmpeg lách video thu nhỏ

FFmpeg lách video youtube số 2

Tải code lách video ffmpeg 

Code ffmpeg lách video thu nhỏ số 3

Download ffmpeg bypass video youtube

Code FFMPEG thu nhỏ trên background số 4

Share Code Ffmpeg Lach Ban Quyen Hinh Anh Am Thanh Video Youtube 2021
Share Code Ffmpeg Lach Ban Quyen Hinh Anh Am Thanh Video Youtube 2021

Tải code ffmpeg Tải background

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL LÁCH BẢN QUYỀN VIDEO YOUTUBE

1.Đặt tên cho video cần lách tên là “Video” và chèn vào thư mục “bin

Share code ffmpeg lách bản quyền video youtube 2021
Thêm video cần lách bản quyền

Trong thư mục filter có một video, đó chính là nền của video lách, bạn có thể thay bằng nền của bạn và đặt tên là “bgr

2.Chạy “code chạy” thì ra video lách tên là “Videolach” ở thư mục “bin

Share code ffmpeg lách bản quyền video youtube 2021

3.Lấy “Videolach” đăng lên mạng xã hội.

LỜI KẾT

Đây là tool lách bản quyền video, nó chỉ hỗ trợ các bạn một phần nào đó, chứ không thể lách hoàn toàn 100%.

Lách được bản quyền video hay không còn tùy vào việc bạn edit video trước đó như nào. Nếu vào video bị chặn trên toàn thế giới thì rất khó lách.

Bạn nên sử dụng các kênh phụ để tránh band tài khoản youtube.

CODE FFMPEG LÁCH ÂM THANH VIDEO YOUTUBE

Đối với những video mà vấn đề bản quyền hình ảnh không cần lách thì sẽ có những bạn chỉ cần code ffmpeg lách âm thanh video youtube. Vậy nên mình sẽ tách riêng code lách âm thanh cho các bạn nào cần. Cái này em đã test một số video bài hát hot ở yeah1 thì qua hết và bật kiếm tiền được, còn thằng vevo thì các bác thêm đoạn code ffmpeg này vào ‘aecho=0.8:0.9:1000:0.3,aecho=0.8:0.9:1000|1800:0.3|0.25’ là có thể qua được kha khá bản quyền âm thanh nhé, chỉ có điều nhạc hơi khó nghe.

Share Full code ffmpeg lách riêng âm thanh video trên youtube

Code lách âm thanh bằng ffmpeg số 1:

ffmpeg -y -i “input.mp4” -af “[0:a]atempo=1.0, aecho=0.8:0.88:6:0.4, aecho=0.4:0.66:2:0.2,aecho=0.8:0.88:60:0.4,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5, volume=3,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c0+0*c1,aeval=val(0)|-val(1)” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -threads 0 -preset superfast “output.mp4”

Code ffmpeg bypass âm thanh video youtube số 2:

[1:a]volume=1,equalizer = f = 10:width_type = q:width=2:g=-20,equalizer = f = 30:width_type = q:width=2:g=-15,equalizer = f = 50:width_type = q:width=2:g=-12,equalizer = f = 80:width_type = q:width=2:g=0,equalizer = f = 100:width_type = q:width=2:g=6,equalizer = f = 300:width_type = q:width=2:g=0,equalizer = f = 400:width_type = q:width=2:g=-2,equalizer = f = 1k:width_type = q:width=2:g=-14,equalizer = f = 3k:width_type = q:width=2:g=-9,equalizer = f = 4500:width_type = q:width=2:g=4,equalizer = f = 10k:width_type = q:width=2:g=-20,equalizer = f = 18k:width_type = q:width=2:g=-25,aphaser=0.3:0.3:4:0.3:0.3:s,bass=frequency=110:gain=-50,bass=g=3:f=110:w=1,bass=g=3:f=110:w=2,bass=g=3:f=110:w=3,bass=g=3:f=110:w=4,bass=g=3:f=110:w=5,aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(0)|val(1) [aud1]; [1:a] aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo, aeval=val(2)|val(3) [aud2]; [aud1][aud2] amerge=inputs=2,volume=4, atempo=1, aecho=0.8:0.88:6:0.4,compand=.3|.3:1|1:-90/-60|-60/-40|-40/-30|-20/-20:6:0:-90:0.2, equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5, chorus=0.2:0.4:20|20:0.4|0.12:0.12|0.4:2|1.2,pan=stereo|c0<c0+0*c3|c1<c1+0*c2, volume=+24dB [a4]

 

BONUS TỔNG HỢP MỘT SỐ CODE HỖ TRỢ LÁCH VIDEO YOUTUBE

Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h

-y -i “{input_video}” -i “3h.mp4” -filter_complex “scale=640:360 ; <1:v>overlay=20:20” -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h, Tăng speed lên 120% (1.2)

-y -i “{input_video}” -i “3h.mp4” -af “atempo=1.2” -filter_complex “setpts=PTS/1.2,scale=640:360 ; <1:v>overlay=20:20” -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

CODE FFMPEG Tool lách bản quyền HÌNH ẢNH VIDEO youtube

CODE thu nhỏ 1/2 và Zoom

ffmpeg -i bground.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “nullsrc=size=1280×720 [vmain]; [0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=1280:720 [vback]; [1:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=640:468

; [vmain][vback] overlay=shortest=1 [vid]; [vid]

overlay=shortest=0:x=320:y=180″ -vcodec libx264 -profile:v high -level 4.0 -coder 1 -refs 3 -preset ultrafast -b:v 2932k -minrate 2932k -maxrate 2932k -bufsize 0k -an outinput.mp4 ffmpeg -i outinput.mp4 -vf “zoompan=z=’min(max(zoom,pzoom)+0.0015,2)’:d=1:x=’iw/2-(iw/zoom/2)’:y=’ih/2-(ih/zoom/2)'” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2932k -c:a copy -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -preset superfast output.mp4

CODE thu nhỏ 1/4 và Zoom

ffmpeg -i bground.mp4 -i input.mp4 -filter_complex “nullsrc=size=1280×720 [vmain]; [0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=1280:720 [vback]; [1:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=320:180

; [vmain][vback] overlay=shortest=1 [vid]; [vid]

overlay=shortest=0:x=480:y=270″ -vcodec libx264 -profile:v high -level 4.0 -coder 1 -refs 3 -preset ultrafast -b:v 2932k -minrate 2932k -maxrate 2932k -bufsize 0k -an outinput.mp4 ffmpeg -i outinput.mp4 -vf “zoompan=z=’min(max(zoom,pzoom)+0.0015,4)’:d=1:x=’iw/2-(iw/zoom/2)’:y=’ih/2-(ih/zoom/2)'” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2932k -c:a copy -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -preset superfast output.mp4

Code ffmpeg Cắt bỏ 3 giây đầu và Overlay(đè) hình filter_HD.png lên video, xóa sạch ID3 Tag, xuất ra HD AVI

-y -ss 00:00:03 -i “{input_video}” -i “filter_HD.png” -filter_complex “[0:v]scale=1280:720 [v1]; [v1][1:v]overlay=0:0″ -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

 Code ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên chính Video1 đã bị làm mờ

-y -i “{input_video}” -filter_complex “scale=640:360 [v1]; [0:v]boxblur=9:9 [v2]; [v2][v1]overlay=20:20” -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h

-y -i “{input_video}” -i “3h.mp4” -filter_complex “scale=640:360 [v1]; [1:v][v1]overlay=20:20” -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h, Tăng speed lên 120% (1.2)

-y -i “{input_video}” -i “3h.mp4” -af “atempo=1.2” -filter_complex “setpts=PTS/1.2,scale=640:360 [v1]; [1:v][v1]overlay=20:20” -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

CODE MẪU FFMPEG RENDER CÁC KIỂU – Nghiên cứu thêm cứu pháp của ffmpeg ở đây https://ffmpeg.org

Codep ffmpeg Change MD5 Hash, không encode, không resize gì hết

-y -i “{input_video}” -vcodec copy -acodec copy -preset ultrafast “{output_video}.mp4”

 

Encode video, encode audio và xuất ra chuẩn HD 1280×720 MP4:

-y -i “{input_video}” -vf “scale=1280:720” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast “{output_video}.mp4”

 

Encode video, encode audio và xuất ra chuẩn HD 1280×720 AVI:

y -i “{input_video}” -vf “scale=1280:720” -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -preset ultrafast -f avi “{output_video}.avi”

 

Tăng Speed(Tempo) lên 120%, xuất ra chuẩn HD 1280×720:

-y -i “{input_video}” -af “atempo=1.2” -vf “setpts=PTS/1.2,scale=1280:720” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast “{output_video}.mp4”

 

Tăng Speed(Tempo) lên 120%, Zoom(crop) lên 150%, xuất ra chuẩn HD 1280×720:

-y -i “{input_video}” -af “atempo=1.2” -vf “setpts=PTS/1.2,crop=iw/1.5:ih/1.5,scale=1280:720” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast “{output_video}.mp4”

 

Làm mờ (blur) video cấp độ 2(max 9) và xuất ra chuẩn HD 1280×720:

-y -i “{input_video}” -vf “boxblur=2:1,scale=1280:720” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast “{output_video}.mp4”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

  1. ad ơi cho mình xin pass giải nén vs , mình tải link này (Bạn vui lòng truy cập link sau để tải Tool lách bản quyền video bằng FFMPEG miễn phí Tải TOOL LÁCH FFMPEG )

Demo 04

Hỏi – Đáp: Thông tin về Học Tiếng Anh Cô Hương Lan Trường Ams

ghost win xp sp3 Tải Ghost Win XP SP3 Đa Cấu Hình, Tự Nhận Driver link tốc độ cao Link Drive Google

Tải Ghost Win XP SP3 Đa Cấu Hình, Tự Nhận Driver link tốc độ cao Link Drive Google