bảo vệ tài khoản fb

  1. D

    TUT Hướng dẫn bảo mật thông tin facebook chống bị report nick

    để chống report nick facebook thì Đầu tiên là đổi tất cả thông tin của mình ,phần ngày sinh chọn chỉ mình tôi biết Đổi chế độ avt chỉ mình tôi thấy nhé Xác nhận email ,số điện thoại và để chúng ở chế độ ẩn hết toàn bộ Đặt nhiều tên phụ với biệt danh vào Để tên thật Tạo một clone kết bạn với nick...
Top