bật xanh bước 4 adbreak

  1. D

    MMO CÁCH BẬT XANH BƯỚC 4 - COUNTRY ĐỂ KIẾM TIỀN AD BREAKS

    Hướng dẫn CÁCH BẬT XANH BƯỚC 4 để kiếm tiền ad breaks này rất đơn giản, bạn sử dụng 1 trong vài bước sau: 1. Vào phần Page info : https://www.facebook.com/fanpage-của-bạn/about/ chọn Edit page info Tiếp đó, kéo con chuột lá cờ về quốc gia US, và điền địa chỉ phố, bang của US trong phần...
Top