chemcad 7 full active

  1. D

    Phần mềm CHEMCAD 7 full active - mô phỏng công nghệ hoá học

    Tải phần mềm CHEMCAD 7 full active - mô phỏng công nghệ hoá học là một bộ tích hợp của ứng dụng phần mềm mô phỏng quá trình hóa học trực quan sẽ phù hợp với quy trình kỹ thuật hóa học. Đây là một ứng dụng rất tùy biến, linh hoạt cũng như giá cả phải chăng, nơi tất cả các mô-đun hoạt động trong...
Top