kháng video vàng tiền

  1. D

    Thủ thuật KHÁNG VIDEO “VÀNG TIỀN” DO NGÔN NGỮ FACEBOOK AD BREAKS

    ➡️ Hôm nay do quá nhiều người gửi ồ ạt nên tốc độ xử lý của video của FB đã chậm hơn rất nhiều. Mỗi người hãy giảm số video gửi 1 ngày xuống. Và nếu mọi người không tự ý thức, sau này mình sẽ ko share bất kì TIPS nào nữa. ♦️ Vì cộng đồng, anh em hãy tự ý thức, mỗi ngày chỉ gửi nhiều nhất 2-3...
Top