thủ thuật ad break

  1. D

    TUT KHÁNG PAGE BỊ “TẮT KIẾM TIỀN” FACEBOOK AD BREAKS

    Mình share TUT kháng tắt kiếm tiền cho anh em như sau: -Chỉ áp dụng cho những page có trạng thái Trang như hình 1 và hình 2 Bước 1: Đưa facebook về giao diện tiếng anh. Bước 2: Sau đó chụp lại phần tính hợp lệ để kiếm tiền như hình mình up ( Hình 2) Bước 3: Vào đường link này...
Top