What's new

Download and Share

SoTay.NET is a website share documents and download documents on the internet

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Resource icon

Tải Ghost Win XP SP3 Đa Cấu Hình, Tự Nhận Driver link tốc độ cao Link Drive Google

Administrator

CEO
Staff member
Joined
Sep 13, 2020
Messages
305
Reaction score
5
Points
18
Website
sotay.net
Đặng Văn Kiên submitted a new resource:

Tải Ghost Win XP SP3 Đa Cấu Hình, Tự Nhận Driver - Ghost Win XP là phương pháp cài đặt lại hệ điều hành Windows XP mà nhiều người vẫn thực hiện cho tới

Ghost Win XP là phương pháp cài đặt lại hệ điều hành Windows XP mà nhiều người vẫn thực hiện cho tới tận ngày nay. File Ghost Win XP này được nhiều người sử dụng và đánh giá cao về hiệu năng cũng như về độ ổn định cao.

Ghost Win XP là gì?


Ghost Win XP hay chúng ta thường gọi tắt là bản Ghost XP là một bản nén hệ điều hành Windows XP, mà được tạo ra từ trước nhằm giúp người dùng cài đặt lại hệ điều hành máy tính một cách nhanh chóng mà không phải...
Read more about this resource...
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top