download mcmix

  1. Dang Van Kien

    Windows Tải McMIX 2018 Full mới nhất - Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

    Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX 2018 cho đến nay đã được tin dùng qua nhiều năm, cho phép bạn tạo ra cá đề thi khác nhau từ bộ câu hỏi có sẵn. Phần mềm McMIX mới nhất cho phép nhập xuất dữ liệu dễ dàng, quản lý trên database toàn bộ các kỳ thi, các môn thi và đề thi. Ngoài ra phần mềm...
Top