kháng kiếm tiền fb

  1. Dang Van Kien

    Facebook Share TUT kháng mất quyền truy cập tính năng kiếm tiền trên Fanpage

    Một ngày đẹp trời bạn vào fanpage và nhận được thông báo "bạn đã mất quyền truy cập vào tính năng kiếm tiền" thật là không vui tẹo nào khi không kiếm được tiền từ facebook nữa :( Nhưng đừng lo, sau bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn lấy lại quyền truy cập vào tính năng kiếm tiền. Để biết được...
Top