kháng video vàng tiền

  1. Dang Van Kien

    Facebook TUT kháng video "Vàng Tiền" facebook ad breaks

    ➡ Hôm nay do quá nhiều người gửi ồ ạt nên tốc độ xử lý của video của FB đã chậm hơn rất nhiều. Mỗi người hãy giảm số video gửi 1 ngày xuống. Và nếu mọi người không tự ý thức, sau này mình sẽ ko share bất kì TIPS nào nữa. ♦ Vì cộng đồng, anh em hãy tự ý thức, mỗi ngày chỉ gửi nhiều nhất 2-3 cái...
Top