Facebook TUT kháng video "Vàng Tiền" facebook ad breaks

Dang Van Kien

Dang Van Kien

Administrator
Staff member
Best answers
4
➡ Hôm nay do quá nhiều người gửi ồ ạt nên tốc độ xử lý của video của FB đã chậm hơn rất nhiều. Mỗi người hãy giảm số video gửi 1 ngày xuống. Và nếu mọi người không tự ý thức, sau này mình sẽ ko share bất kì TIPS nào nữa.

Facebook Ad Breaks

♦ Vì cộng đồng, anh em hãy tự ý thức, mỗi ngày chỉ gửi nhiều nhất 2-3 cái vì nếu ồ ạt, số lượng pending nhiều FB sẽ thay đổi chế tải và việc này thì ko ai có thể cứu vãn được nữa.

TUT Cách thực hiện kháng video vàng tiền như sau:

B1: Vào video chụp phần dòng chữ lỗi vàng tiên

B2: Vào link sau: https://www.facebook.com/help/contact/151371415454526

+ Chọn kiểu kháng nghị: Nội Dung
+ Paste Link video vào
+ Gửi hình ảnh ban nãy chụp lên.

B3: Ngay lập tức sẽ có mail rep, rep tiếp như sau:

This content of me is fully compliant, using supported languages but is refused to make money from the language. I suggested reviewing and reviewing this video because it was a huge loss.
This my video Link: (Link Video)

+ Tiếp tục thêm hình ban nãy chụp lên.

B4: Tiếp tục khoảng 12 tiếng bạn sẽ có mail từ FB quyết định mail bạn sẽ xanh trở lại.
 
  • Tags
    kháng video vàng tiền video vàng tiền
  • Top